Magazinul Selgros de lângă tine
Abonează-te la newsletter
Aboneaza-te la newsletter

Key Account Manager (Selgros Brașov)

Responsabilități principale:

- Menține și extinde relațiile de afaceri cu clienții naționali.

- Gestionează clienții de care răspunde.

- Stabilește și dezvoltă relațiile de business cu clienții existenți, asigurând un climat de încredere și parteneriat.

- Evaluează, clarifică și validează în mod proactiv și continuu nevoile clienților.

- Menține un grad de satisfacție înalt din partea clienților din segmentul de care se ocupă (inclusiv post-sales).

- Identifică noi oportunități de vânzare în cadrul conturilor existente.

- Coordonează implicarea personalului companiei pentru a îndeplini obiectivele performanței contului și așteptările clienților.

- Colaborează cu toți membrii companiei pentru asigurarea satisfacției clienților și îndeplinirea obiectivelor.

- Monitorizează situația comercială a clienților de care răspunde în vederea construirii planului de afaceri care să conducă către realizarea obiectivelor stabilite.

- Promovarea ofertei comerciale și a ofertelor special.

- Analizează piața în vederea identificării de potențiali noi clienți.

- Negociază condițiile comerciale, termenele de plată și limita de credit, cu respectarea instrucțiunilor de lucru.

- Stabilește, funcție de nevoile clientului, sortimentul specific clientului în colaborare cu departamentul Achiziții.

- Urmărirea situației debitelor clienților și colaborarea cu departamentele având atribuții de control și colectare a creanțelor.

 

Cerinţe:

- capacitate foarte bună de comunicare, transmitere de informații

- abilități de negociere, relaționare și adaptare

- implicare activă în stabilirea și dezvoltarea relațiilor de business

- abilități de analiză a nevoilor clienților și de identificare a soluțiilor de dezvoltare a acestora

- implicare activă în identificarea de noi oportunități de vânzare

- implicare activă în analize de piață

- capacitate de prioritizare, planificare, analiză și sinteză

- capacitate de acțiune strategică, inițiativă

- orientare către clienți și rezultate

- experiența în domeniu constituie avantaj  

- cunoștințe de operare pe calculator și sisteme informatice;

- cunoștințe de limbi străine, nivel mediu (germană și/sau engleză)

- disponibilitatea de a se perfecționa continuu

- gândire organizată, analitică şi flexibilă

- permis categoria B

 - disponibilitate pentru deplasări în țară

 - disponibilitate pentru deplasări în țară

        

 Ofertă (bonusuri, beneficii):

 

 

- salariu atractiv și tichete de masă;

- beneficii*: Crăciun, Paște, vacanță, zi de naștere, asigurare privată de sănătate;

- training de specialitate;

- sistem informatic performant și logistică modernă;

- oportunitatea unei cariere într-o companie multinaţională.

 

  * acordarea beneficiilor este condiționată de îndeplinirea unor perioade de vechime în cadrul companiei conf. CCM la nivel de unitate. 

Completați formularul de mai jos
* Câmpuri obligatorii
 
Prenume*
 
Nume*
 
Telefon*
ex: 0722000000 sau 0800801227
 
Email
 
Adresă domiciliu*
 
Data nașterii
 
Sex
Vă rugăm să atașați un CV în format Word sau PDF (maxim 2MB)
Dacă aveți o imagine în format jpg de maxim 1MB puteți să o atașați aici
 
Scrisoare de intenție
  Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin prezentul formular și prin intermediul CV-ului, scrisorii de intenție și/sau prin alte documente care conțin date cu caracter personal furnizate pentru parcurgerea procesului de selecție și recrutare de personal sunt prelucrate de către societatea SELGROS CASH&CARRY SRL, prin angajații săi, în scopul selecției și recrutării de personal și în scop de evidență internă, în baza temeiului prevăzut la art. 6, alin. (1), litera f) din Regulamentul UE 679/2016 (”prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator”). De asemenea, vă informăm că, doar dacă este cazul și numai în condițiile legii, în scopurile precizate mai sus, furnizorii noștri de asistență administrativă cu ajutorul cărora se realizează și se gestionează procedura de recrutare și selecție de personal la Selgros (de ex. servicii IT și software, servicii de arhivare) pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne permite să realizăm procesul de recrutare și selecție.

De asemenea, în cazul în care doriți să vă păstrăm CV-ul în baza noastră de date, pentru a fi avut în vedere pentru poziții viitoare în cadrul societății, cu acordul dumneavoastră, CV-ul va fi păstrat pentru o perioadă de 3 ani în acest scop.

În calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte, dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, în condițiile legii, ori de câte ori considerați necesar și, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dat, dreptul la retragerea consimțământului în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului.

Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi exercitate printr-o cerere scrisă transmisă pe adresa Departamentului Resurse Umane Selgros din Brașov, Calea București nr. 231 sau pe adresa de e-mail dpo@selgros.ro .

Durata de prelucrare și stocare a datelor colectate este următoarea:
- dacă veți fi angajat al companiei Selgros Cash & Carry SRL- datele vor fi prelucrate și stocate pe toată durata derulării contractului individual de muncă, iar ulterior, pe durata prevăzută de dispozițiile legale, pe care Selgros trebuie să le respecte;
- dacă, potrivit pregătirii și competențelor dumneavoastră profesionale și la solicitarea dumneavoastră, vom decide păstrarea datelor colectate, în baza noastră de date, pentru alte poziții vacante din cadrul companiei - durata de prelucrare și stocare va fi de 3 ani.
- dacă nu veți fi selectat pentru angajare - durata de prelucrare și stocare va fi durata procesului de selecție și recrutare;
- numele, prenumele, adresa de e-mail, rezultatul interviului pot fi păstrate în scop de evidență internă în cadrul societății – durata de prelucrare și stocare va fi egală cu 5 ani.

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru aplicarea la procesul de selecție și recrutare de personal.

Sunteți de acord să vă păstrăm CV-ul în baza noastră de date, timp de 3 ani, pentru a fi avut în vedere pentru poziții viitoare în cadrul societății ?
 Bifați căsuța corespunzătoare mai jos:*