Întrebări frecvente despre Selgros România

 

Cum pot deveni client SELGROS? 

Selgros este un club destinat profesioniștilor și pasionaților de bunătățuri. Accesul în magazinele noastre se face în baza cardului de membru al clubului (legitimație) care se obține la biroul de informaţii sau la cel de Relaţii Clienţi de la intrarea în magazin.

Pentru persoane fizice este nevoie doar de un act de identitate.  

În cazul în care doriți un card pentru a face cumpărături în numele unei entități juridice aveți nevoie de ştampila organizației şi actele necesare, aşa cum sunt ele enumerate mai jos:


FIRME: Certificatul de Înregistrare (original + copie)
INSTITUŢII DE STAT: Codul Fiscal (original + copie)
MEMBRI AI ASOCIAŢIILOR DE LOCATARI: Certificatul de Înregistrare al Asociației (original + copie) şi Împuternicire semnată şi ştampilată de preşedintele Asociației, care să menționeze că persoana este membră a Asociației și are dreptul de a deține o legitimație de cumpărare Selgros.
MEDICI: Codul Fiscal (original + copie), Certificatul de Înregistrare la Direcţia de Sănătate Publică (original + copie) şi Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România avizat pe anul în curs (original + copie)
CONTABILI: Cod Fiscal (original + copie) și Dovada de la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - CECCAR (original + copie)
CONSULTANT FISCAL: Cod fiscal (original + copie) și Carnetul profesional vizat pe anul în curs de Camera Consultanților Fiscali (original + copie)
TRADUCĂTORI: Cod Fiscal (original + copie) şi Atestatul de traducator eliberat de Ministerului Culturii sau Autorizația de traducător autorizat eliberată de Ministerul Justiţiei (original + copie)
AVOCAŢI: Cod Fiscal (original + copie) și Adeverinţă din partea Baroului de care aparţine (original + copie)
NOTARI PUBLICI: Cod Fiscal (original + copie) și Certificat de înregistrare de la Curtea de Apel în a cărei rază teritorială își are biroul notarial (original + copie)
ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII: Cod Fiscal (original + copie) și Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (original + copie)
PARTIDE: Cod Fiscal (original + copie) și Decizie judecătorească de înfiinţare (original + copie)
BISERICI: Cod Fiscal (original + copie) și Cerere cu antet, ştampilă şi semnătură oficială
PERSOANE FIZICE: Act de identitate/pașaport.


Prelucrăm datele pe care ni le furnizați în scopul emiterii legitimațiilor de acces și derulării relațiilor comerciale cu dumneavoastră. Pentru informații complete cu privire la modalitățile și condițiile de prelucrare a datelor pe care ni le furnizați, consultați POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE SELGROS CASH & CARRY SRL.

Fără legitimaţie de cumpărare nu este permis accesul în magazin şi nici nu este posibilă facturarea la case.

 
Pot deveni client SELGROS dacă sunt membru al unei Asociații de Locatari?
Da. Pentru aceasta, va trebui sa prezentați la Biroul de Informații din magazinul Selgros următoarele documente: Certificatul de Înregistrare al Asociației de Locatari (copie) și o Împuternicire semnată și ștampilată de președintele Asociației de Locatari, care să menționeze că sunteți membru al Asociației și că aveți dreptul de a deține o legitimație de cumpărare Selgros.

Pentru informații suplimentare, adresați-vă celui mai apropiat magazin Selgros.

 


De ce trebuie să am legitimaţie pentru a putea cumpăra de la SELGROS?
Activitatea magazinelor de tip cash&carry este reglementată prin art. 4 al OG 99 din 2000, cu modificările și completările ulterioare, care defineşte comerţul cash&carry astfel:


„comerţ de tip cash and carry/formă de comerţ cu autoservire pe bază de legitimaţie de acces - activitatea desfăşurată de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale autorizate conform legii şi persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile, păstrând regimul diferenţiat de preţ tip engros/en detail;“


Prin posesia unei legitimaţii de cumpărare, clienţii sunt înregistraţi în baza de date a SELGROS și pot achiziționa produse din magazinele SELGROS, avand posibilitatea de a receptiona periodic revistele SELGROS pe adresa lor precum şi a diverselor oferte speciale.

 

Câte persoane mai pot primi legitimaţie de cumpărare pentru firma mea?
În afară de proprietarul firmei sau conducătorul acesteia, pentru o persoană juridică mai pot primi legitimaţii de cumpărare încă opt persoane. În afară de aceasta, aveţi posibilitatea să însărcinaţi o persoană să cumpere pentru firma dumneavoastră o singură dată, pe baza unei împuterniciri simple semnată şi ştampilată de către conducătorul firmei şi a unui act de identitate al persoanei împuternicite.

 

Legitimaţia este valabilă în toate magazinele Selgros? Dar în magazinele Selgros din Germania, Polonia sau Rusia?
Cu legitimaţia dumneavoastră de client puteţi cumpăra în orice magazin SELGROS din România.
În magazinele din Germania, Polonia sau Rusia, pe baza legitimaţiei dumneavoastră de client, la biroul de informaţii de la intrare vi se va emite o legitimaţie valabilă o zi în magazinul respectiv.

 

Care sunt modurile de plată acceptate de către SELGROS?
La Selgros puteţi plăti produsele achiziționate astfel:
NUMERAR - de regulă clienţii noştri plătesc facturile în numerar la casă. În anumite cazuri, aceştia pot sau trebuie să plătească prin alte instrumente.
CARTE DE CREDIT - clientul poate plăti si cu carte de credit Visa, Mastercard sau Maestro.
FOAIE DE VĂRSĂMÂNT - clientul depune banii în numerar la ghişeul băncii din cadrul magazinului SELGROS. Acest lucru este necesar pentru clienţii persoane juridice, ale căror facturi însumate într-o zi depăşesc valoarea de 10.000 lei noi.
CEC - clientul persoană juridică poate plăti o parte din factură sau întreaga factură cu CEC certificat de banca acestuia cu textul „ Se certifică pentru suma de ...." şi ştampila rotundă a băncii. Suma pentru care este certificat cec-ul trebuie să fie mai mare sau egală cu suma de plată.
ORDIN DE PLATĂ - clientul poate plăti astfel o parte din factură sau toată suma. În acest sens, el trebuie să vireze din timp în contul SELGROS o sumă corespunzătoare. Clientul poate cumpăra după ce suma virată a intrat în contul SELGROS. În plus, el trebuie să prezinte la cumpărare exemplarul verde al ordinului de plată cu ştampila de confirmare a băncii. În cazul în care clientul virează o sumă care depăşeşte valoarea cumpărăturilor, diferenţa va rămâne înregistrată în contul acestuia, putând fi folosită la cumpărăturile ulterioare.

Acum în magazinele Selgros poţi plăti şi cu tichete de masă, cadou, sociale pentru grădiniță şi sociale Edenred, Sodexo, Up şi Cuget Liber, precum și tichete de masă în format electronic (carduri) emise de: Edenred, Sodexo, Up, UniCredit Bank și Banca Transilvania.

 

Este permis accesul în magazinele Selgros cu copii?
Accesul în magazinele SELGROS este permis copiilor indiferent de vârstă, însoţiţi de către părinţi, care poartă întreaga răspundere privind siguranţa şi supravegherea acestora.

 

Câte persoane pot să mă însoţească la cumpărături?
Posesorul legitimaţiei de cumpărare poate fi însoţit de încă două persoane la cumpărături.

 

De ce nu primesc revistele SELGROS?
Revistele SELGROS sunt trimise tuturor clienților noştri, prin poştă, de regulă la interval de două săptămâni. Revistele se trimit pe adresa persoanei juridice, cea declarată de către reprezentantul acesteia la emiterea legitimaţiilor de cumpărare.
Dacă v-aţi schimbat adresa, vă rugăm să ne informaţi asupra acestui lucru, pentru a putea să vă trimitem revista la noua adresă. Dacă nu primiţi revista, vă rugăm să verificaţi la biroul nostru de informaţii dacă adresa dumneavoastră este corect înregistrată în baza noastră de date.

Sunaţi acum la magazinul dumneavoastră Selgros sau accesați modulul de CONTACT.

 

 

 

Magazinul Selgros de langa tine