Program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie

 

Cod deșeu Denumire deșeu Măsuri de prevenire și reducere Măsuri de valorificare/ eliminare (prin operatori autorizați)
02 02 02 deșeuri din țesuturi animale Predarea subproduselor către:
- grădini zoologice;
- asociații de protecția animalelor;
- producători de hrană pentru animale
Incinerare
02 02 03 materiale neadecvate pentru consum sau prelucrare
02 03 04 materiale neadecvate pentru consum sau prelucrare
13 05 02* nămoluri provenind de la separatorii apă/hidrocarburi - Depozitare finală 
15 01 01 ambalaje din hârtie/carton Diminuarea consumului de pahare de unică folosință de hârtie;
Favorizarea ambalajelor reutilizabile și a ambalajelor SGR;
Manipularea cu grijă a produselor ambalate în ambalaje de sticlă sau plastic (ex.: navete)
Reciclare
15 01 02 ambalaje din materiale plastice
15 01 03 ambalaje din lemn
15 01 04 ambalaje metalice 
15 01 07 ambalaje din sticlă
16 01 03  pneuri scoase din uz  -  Valorificare/Coincinerare
16 02 11* echipamente casate cu conţinut de clorofluorocarburi Folosirea de echipamente de iluminat cu consum redus de energie și durată mare de viață Reciclare/Valorificare
16 02 13* echipamente casate cu conţinut de compuși periculoși, alții decât cei prevăzuți  la rubricile de la 16 02 09 la 16 02 12
20 01 21* tuburi fluorescente şi alte deşeuri conținând mercur
20 01 23* echipamente casate conținând clorofluorocarburi
20 01 35* echipamente casate, conținând compuși periculoși, alții decât cei din rubricile 20 01 21 şi 20 01 23
20 01 36 echipamente casate, altele decât cele din rubricile 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35
16 06 01* acumulatori cu plumb Favorizarea achiziționării de acumulatori Reciclare/Valorificare
16 06 05 alte baterii şi alți acumulatori
20 01 33* baterii şi acumulatori în amestec, conținând baterii sau acumulatori incluși în rubricile 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03
20 01 34 baterii şi acumulatori, alții decât cei prevăzuți la rubrica 20 01 33
20 01 25 uleiuri şi grăsimi alimentare Rerafinare
17 04 05 fier şi oţel Achiziționarea de echipamente metalice (rafturi etc.) cu o durată de viață cât mai ridicată Reciclare
20 03 01 deşeuri municipale în amestec Colectarea separată la sursă a deșeurilor reciclabile (ambalaje, biodeșeuri etc.) Depozitare finală