Acasă Protecția Datelor

Protecția datelor

Politica privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

SELGROS CASH&CARRY SRL (“Selgros”): persoană juridică română, cu sediul social în loc. Brașov, str. Calea București, nr. 231, jud. Brașov, cod poștal 500299, cod fiscal: RO 11805367, Nr. R.C. J08/464/2001, telefon de contact: 0800 7354767, 0800 SELGROS, email: contact@selgros.ro.

Selgros nu colectează date cu caracter personal pentru abonarea la newsletter sau pentru alte scopuri de marketing direct în afara Site-ului www.selgros.ro și a paginilor oficiale Selgros de pe rețelele de socializare pe care societatea este prezentă.

Astfel, vă rugăm să fiți vigilenți când transmiteți datele cu caracter personal care vă privesc, altor site-uri care ar putea utiliza denumirea, mărcile, siglele Selgros sau alte elemente de identitate Selgros, în vederea colectării de date cu caracter personal de la dumneavoastră, aparent în legătură sau în asociere cu Selgros și să citiți cu atenție Politica de confidențialitate sau Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale oricăror astfel de website-uri.

Selgros nu va răspunde pentru colectarea datelor de către terți sub aparența colectării și/sau utilizării acestora în numele, pe seama sau în legătură cu Selgros.

Site-ul www.selgros.ro poate conține link-uri către alte website-uri, plugin-uri și aplicații terțe. Atunci când accesați aceste link-uri sau activați conexiunile respective permiteți terților să colecteze sau să distribuie date despre dumneavoastră. Selgros nu deține controlul website-urilor terțe și nu va răspunde pentru conținutul și respectarea declarațiilor din Politica de confidențialitate a acestora din urmă. De aceea, când părăsiți website-ul Selgros, activând un astfel de link extern, vă sfătuim să citiți cu atenție nota de informare/politica de confidențialitate a acestuia.

1. NEWSLETTER

Selgros nu trimite mesaje comerciale nesolicitate prin poșta electronică (spam). Dorim însă să vă oferim posibilitatea de a vă abona la newsletter-ul Selgros, pentru a primi noutăți și informații despre activitatea, produsele, serviciile și ofertele Selgros.

Atunci când vă abonați la newsletter-ul Selgros, fie prin formularul pus la dispoziție pe acest website, fie la emiterea legitimației de acces ori prin alte mijloace/canale de comunicare, vom putea utiliza datele pe care ni le furnizați, pentru a vă putea transmite comunicări legate de activitatea, produsele și serviciile noastre, de promoțiile valabile în magazinele Selgros, concursurile și loteriile publicitare pe care le organizăm ori alte comunicări de natură comercială.

Vă informăm că transmiterea newsletter-ului poate avea loc, din punct de vedere tehnic, și prin intermediul partenerilor agreați de către Selgros, specializați în acest tip de activitate, aceștia reprezentând - în sensul normelor de protecția datelor - persoane împuternicite în relație cu Selgros și acționând pe baza indicațiilor primite din partea Selgros.

Datele prelucrate: adresa de email – informație obligatorie fără de care nu vă putem transmite mesajul de tip newsletter; magazinul Selgros preferat – pentru a vă transmite comunicări relevante (anumite produse/servicii/campanii se pot regăsi/aplica doar în anumite magazine), nume, prenume dacă ni le oferiți voluntar pentru a personaliza conținutul sau modul de adresare, precum și informații privind abonarea: data, modalitatea abonării.

Temei: consimțământul dumneavoastră - art. 6 alin. 1 lit. a) – GDPR exprimat prin abonarea/confirmarea abonării la newsletter. Vă puteți retrage consimțământul oricând, prin dezabonarea de la newsletter (accesând link-ul de la finalul oricărui email pe care îl veți primi de la noi, conținând comunicări comerciale).

Durata prelucrării: datele de contact pentru comunicări comerciale pot fi prelucrate până la dezabonarea de la primirea newsletterului, modificarea preferințelor de comunicare, renunțarea la cardul de cumpărături sau orice altă formă de retragere a consimțământului de prelucrare primită din partea dumneavoastră.

 

2. CONTACT

Prelucrăm datele dumneavoastră atunci când comunicați cu noi prin intermediul formularului de “CONTACT” pe website, când ne apelați telefonic sau ne transmiteți comunicări pe orice alte căi, pentru:
- a ne solicita informații despre produsele, serviciile, ofertele sau activitatea magazinelor noastre;
- a ne transmite o sugestie/reclamație legată de activitatea noastră, inclusiv legată de campaniile sau concursurile organizate de noi;
- a ne contacta pentru o potențială colaborare;
- a vă exercita oricare dintre drepturile prevăzute de GDPR.

Datele prelucrate: date de identificare sau de contact pe care ni le oferiți pentru a vă putea răspunde sau pentru a putea da curs solicitării: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, magazinul Selgros preferat, date cu caracter personal care ar putea fi conținute în documente pe care ni le transmiteți în susținerea solicitării/reclamației/sesizării dumneavoastră iar, în cazul cererilor de exercitare a drepturilor prevăzute de GDPR, alte date suplimentare de identificare, necesare unei identificări corecte a persoanei vizate în funcție de natura solicitării (CNP, adresă de corespondență/domiciliu, serie și nr. CI/BI sau alte informații din documentele de identitate etc.).

Vom păstra legătura cu dvs. pe oricare din canalele de comunicare disponibile, în funcție de datele de contact pe care ni le transmiteți (număr telefon: apeluri telefonice, sms-uri, mesaje prin whatsapp; număr de fax : mesaje prin telefax; adresa de email: mesaje prin poștă electronică; adresa de corespondență : scrisori poștale și revistele de oferte ).

Temei: interesul legitim - art. 6 alin. 1 lit. f) – GDPR, constând în necesitatea de a ne îmbunătăți continuu produsele și serviciile, precum și de a răspunde cerințelor dvs. În plus, în cazul cererilor de exercitare a drepturilor prevăzute de GDPR, temeiul va consta în obligația respectării prevederilor legale – art. 6 alin. 1 lit. c) (măsurile de identificare a solicitanților care ne comunică cereri de exercitare drepturi conform GDPR au scopul de a respecta prevederile GDPR prin aceea că vor fi de natură a preveni încălcarea drepturilor altor persoanelor vizate cu ocazia soluționării unor cereri).

Durata prelucrării:datele de contact pentru soluționarea de sugestii/reclamații vor fi prelucrate pentru o durată de 3 ani de la soluționare, după care vor fi anonimizate.

Selgros Cash&Carry nu vă va solicita în nicio situație, prin niciun canal de comunicare, informații despre carduri bancare și parole personale asociate acestora sau date personale ori parole asociate oricăror conturi (bancare/conturi online/conturi în aplicații etc.) pe care le dețineți. Dacă divulgați astfel de informații unui terț (inclusiv atunci când terțul afirmă că reprezintă Selgros Cash&Carry), vă asumați întreaga responsabilitate pentru utilizarea neautorizată a acestor date, Selgros Cash&Carry neasumându-și nicio răspundere pentru eventuale prejudicii pe care le-ați putea suporta.

 

3. LEGITIMAȚIA DE ACCES (cardul de cumpărături/ cardul Selgros)

Prelucrăm datele pe care ni le furnizați în scopul emiterii legitimației de acces în magazinele Selgros și al derulării relațiilor comerciale cu dumneavoastră..

Vă reamintim că magazinele Selgros funcționează în regim cash & carry, comercializând produsele către clienții înscriși în baza de date a Operatorului care dețin legitimații de acces potrivit prevederilor Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață care reglementează comerțul de tip cash&carry (forma de comerț cu autoservire pe bază de legitimație de acces). Acest tip de comerț implică vânzarea de produse către clienți identificați, precum și emiterea, cu ocazia vânzării, a facturilor fiscale aferente.

Legitimațiile/cardurile emise, precum și codurile de bare aplicate pe acestea sunt proprietatea Selgros.

La momentul emiterii legitimației, este necesară prezentarea unui document de identitate (CI, BI, permis conducere, pașaport), însă Selgros nu păstrează copii ale documentelor de identitate. Pentru legitimația emisă unei persoane juridice (SRL, SA, Întreprindere individuală, PFA, asociație, fundație etc.), este necesară și prezentarea, în copie și original, a Certificatului de înmatriculare emis de RECOM/Hotărârea judecătorească de înființare etc.

Selgros are dreptul de modifica unilateral, în orice moment, tipul și formatul legitimațiilor acordate clienților săi, precum și condițiile de emitere ale acestora, modificările urmând a fi aduse la cunoștința clienților prin publicare pe website-ul www.selgros.ro și/sau prin afișare în magazine.

Pe parcursul derulării relațiilor comerciale cu dumneavoastră, datele sunt prelucrate și cu ocazia:
- emiterii de facturi fiscale (potrivit prevederilor Codului Fiscal, facturile emise trebuie să conțină, obligatoriu, numele și adresa cumpărătorului)
- acordării sau aplicării garanției produselor de folosință îndelungată
- recuperării sumelor pe care le-ați putea datora către Selgros etc.

Datele prelucrate:
- datele de identificare și de contact necesare emiterii cardului (nume, prenume, adresă de domiciliu/corespondență, datele figurând în actul de identitate, număr de telefon sau adresa de email) sau necesare emiterii facturilor fiscale (nume, adresă);
- datele privind tranzacțiile și istoricul de cumpărături din magazinele Selgros;
- date financiare, date privind plățile;
- date privind istoricul sau preferințele de consum;
- date privind interacțiunea dintre Selgros și dumneavoastră.

Vă rugăm să țineți cont că sunteți singur răspunzător pentru corectitudinea datelor pe care ni le furnizați. Selgros nu va fi responsabilă pentru datele incorecte sau incomplete pe care ni le comunicați în vederea sau la momentul emiterii legitimației.

Temeiul prelucrării:
a. obligația respectării prevederilor legale – art. 6 alin. 1 lit.c) GDPR:
- înscrierea în baza de date a Operatorului și emiterea legitimațiilor de acces aferente acestei înregistrări potrivit O.G. 99/2000
- înregistrarea tranzacțiilor și emiterea facturilor potrivit normelor fiscale (taxe și impozite),
- alte operațiuni impuse de normele financiar–contabile (inclusiv arhivare documente financiar-contabile),
- raportări către instituții publice;
b. executarea unui contract – art. 6 alin.1 lit. b): executarea activităților aferente relațiilor comerciale cu dumneavoastră; transmiterea de comunicări legate de operațiunile comerciale înregistrate (de ex. efectuarea operațiunilor de plăți);
c. interesul legitim al operatorului - art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR:
- necesitatea de a ne îmbunătăți continuu produsele și serviciile;
- asigurarea cadrului necesar pentru a răspunde cerințelor dumneavoastră;
- exercitarea sau constatarea unor drepturi în instanță;
- audit, prevenirea de fraude, arhivare;
- transmiterea de comunicări comerciale prin poștă (revista de oferte Selgros);
- permiterea utilizării contului online (în aplicațiile Selgros sau pe website) și gestionării acestuia de către dumneavoastră;
- o analize și statistici, inclusiv clasificarea clienților în diferite categorii, bazate pe criterii generice precum: clienți finali vs. clienți persoane juridice, clienți ai unui magazin/ dintr-o anumită zonă, clienți care achiziționează anumite volume de produse, sau anumite produse etc. Aceste analize/statistici ne ajută să ne îmbunătățim serviciile și produsele (statistici anonimizate) ori să personalizăm comunicările cu dumneavoastră în funcție de preferințele pe care ni le comunicați (analize neanonimizate, de un nivel general, fără a fi realizate profiluri detaliate si cuprinzătoare ale persoanelor).

În situația în care nu mai doriți să primiți informații privind ofertele și beneficiile de care puteți profita ca și client al Selgros, furnizate prin intermediul revistei transmise prin poștă/curier la adresa pe care ne-ați comunicat-o la emiterea legitimației, vă puteți exprima această opțiune, explicit, prin formularea și depunerea unei solicitări scrise la Biroul Informații Clienți din cadrul magazinelor noastre sau prin e-mail adresat Responsabilului cu protecția datelor la adresa dpo@selgros.ro.

Durata prelucrării: Selgros va păstra datele dumneavoastră pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior:
- în ceea ce privește emiterea legitimației și derularea firească a relației contractuale, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este egală cu durata deținerii calității de client al Selgros;
- ulterior încetării calității de client, în vederea respectării legislației financiar-contabile și fiscale va fi necesară păstrarea anumitor informații pentru o durată suplimentară de 10 ani; vă rugăm să țineți cont că, și atunci când ne veți solicita ștergerea datelor, vom putea da curs acestei solicitări în limitele impuse de lege: deși nu veți mai figura în baza de date a clienților Selgros și nu veți mai putea utiliza legitimația de acces, cu toate acestea vom păstra izolat datele de identificare și datele referitoare la tranzacțiile efectuate și la facturile aferente emise, în vederea respectării duratei impuse de legislația în vigoare.
- în ceea ce privește îndeplinirea altor obligații legale, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este egală cu durata necesară îndeplinirii fiecăreia dintre aceste obligații legale;
- în ceea ce privește îndeplinirea intereselor legitime ale Selgros, care rezultă din desfășurarea obiectului său de activitate, perioada prelucrării este aceea a duratei de timp necesare îndeplinirii scopurilorprelucrării sau, dacă este cazul, până la momentul opoziției din partea dumneavoastră, în condițiile legii, față de o astfel de prelucrare.

LEGITIMAȚIA DE ACCES ȘI FACTURA DE CUMPĂRĂTURI CONȚIN DATE CU CARACTER PERSONAL !

Așadar:

Pentru a vă proteja, vă rugăm să nu permiteți altor persoane utilizarea legitimației dvs.

Păstrați legitimația în deplină siguranță.

Nu comunicați altor persoane numărul legitimației.

Nu uitați să ne anunțați în cel mai scurt timp dacă ați pierdut legitimația!

Păstrați factura fiscală cel puțin până la ieșirea din unitate și renunțați la ea într-un mod care să prevină intrarea sa în posesia terților!

Selgros Cash&Carry nu va răspunde pentru niciun fel de prejudicii materiale ori morale pe care le-ați putea suferi ca urmare a utilizării ilicite a legitimației – de către dumneavoastră sau de către orice altă persoană – ori ca urmare a utilizării neautorizate a datelor de pe factura fiscală care conține datele dumneavoastră.

 

4. APLICAȚIA MOBILĂ SELGROS

Prin utilizarea Aplicației mobile Selgros, la crearea contului aferent vi se va solicita să ne comunicați anumite date de identificare și de contact pentru:
- crearea și administrarea contului;
- emiterea ulterioară a legitimației de acces/cardului;
- asigurarea serviciilor de suport;
- îmbunătățirea serviciilor noastre;
- comunicarea cu dumneavoastră;
- măsuri de protecție a aplicației și a utilizatorilor acesteia în vederea prevenirii de atacuri cibernetice;
- măsuri de protecție pentru dvs. (dorim să ne asigurăm că veți utiliza, în condiții de siguranță, contul personal).

Datele prelucrate :datele pe care ni le oferiți în mod direct : nume, prenume, nr.telefon, e-mail, adresă, magazin preferat etc. Este posibil să înregistrăm anumite date în urma interacțiunii pe care o veți avea cu aplicația Selgros: device ID, sistem de operare, localizare (dacă este activată această opțiune).

Temeiul prelucrării :derularea relațiilor contractuale cu dumneavoastră, interesul legitim al operatorului (prevenirea fraudelor și atacurilor cibernetice, gestionarea altor riscuri pentru apărarea activității noastre comerciale).

Durata prelucrării: Datele pe care ni le furnizați cu ocazia deschiderii contului dumneavoastră în cadrul aplicației mobile rămân în posesia noastră :
- timp de 60 de zile (interval în care vă puteți prezenta în magazinul preferat, pentru emiterea legitimației)
- pe durata contului din aplicația mobilă – până la ștergerea contului la solicitarea dumneavoastră expresă*
- pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin sau pe durata necesară potrivit intereselor legitime ale Selgros

* Contul din aplicația mobilă va fi independent de contul din sistemul de administrare clienți Selgros în care sunt înregistrate datele în baza cărora se emit legitimațiile de acces. Prin urmare, ștergerea contului din aplicația mobilă nu duce, automat, la ștergerea din baza de date de clienți Selgros, atâta vreme cât dețineți o legitimație de acces valabilă.

Este interzisă crearea unui cont utilizând identitatea altei persoane; Selgros nu va raspunde pentru orice prejudicii suferite de utilizator sau terți în cazul nerespectării acestei reguli

Utilizatorul care crează contul este responsabil pentru păstrarea confidențialității credențialelor (nume de utilizator, parolă). Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parola asociată contului. Accesarea contului unui utilizator prin utilizarea credențialelor aferente este considerată efectuată de către utilizatorul de drept al contului.

La crearea contului și ulterior, utilizatorul se obligă să ofere informații corecte și actuale

Încălcarea celor de mai sus dă dreptul Selgros de a dezactiva fără preaviz și fără despăgubiri, contul utilizatorului respectiv.

Selgros nu vă va solicita în nicio situație, prin nicio cale de comunicare (poștă electronică, telefon) parola contului dvs. de client. Dacă o divulgați unui terț (inclusiv atunci când terțul afirmă că reprezintă Selgros), vă asumați întreaga responsabilitate pentru utilizarea neautorizată a Contului, Selgros neasumându-și nicio răspundere pentru eventuale prejudicii pe care le-ați putea suporta.

 

5. REȚELE DE SOCIALIZARE

Atunci când comunicați cu noi prin intermediul rețelelor de socializare, putem prelucra datele dvs. pentru:
- A răspunde comentariilor sau sugestiilor pe care le formulați;
- A vă oferi, la solicitarea dumneavoastră, informații despre produsele, serviciile, ofertele sau activitatea magazinelor noastre;
- A vă inscrie la campaniile organizate de noi la care vă exprimați opțiunea de a participa, potrivit regulamentelor acestor campanii și regulilor generale de prelucrare a datelor prevăzute la cap. 6 de mai jos.
- Soluționarea unor reclamații legate de activitatea noastră, inclusiv referitor la campaniile sau concursurile organizate de noi;

Datele prelucrate : numele de utilizator cu care v-ați înregistrat/numele și prenumele, opiniile exprimate, ID-ul numeric al rețelei sociale, genul, profilul public, opinii sau informații (inclusiv comportamentul de cumpărături) pe care ni le comunicați cu ocazia completării unor chestionare/survey-uri/studii de piață la care sunteți de acord să participați.

Temeiul prelucrării : interesul legitim - art. 6 alin. 1 lit. f) – GDPR, constând în necesitatea de a ne îmbunătăți continuu produsele și serviciile, precum și de a răspunde cerințelor dvs. În plus, în cazul cererilor de exercitare a drepturilor prevăzute de GDPR, temeiul va consta în obligația respectării prevederilor legale – art. 6 alin. 1 lit. c) (măsurile de identificare a solicitanților care ne comunică cereri de exercitare drepturi conform GDPR au scopul de a respecta prevederile GDPR prin aceea că vor fi de natură a preveni încălcarea drepturilor altor persoanelor vizate cu ocazia soluționării unor cereri).

Durata prelucrării : atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului.

 

6. CONCURSURI ȘI LOTERII PUBLICITARE

În cazul în care veți participa la campaniile, loteriile publicitare sau concursurile cu premii organizate de Selgros pe Site-ul www.selgros.ro sau pe paginile sale oficiale de pe rețelele de socializare, inclusiv atunci când acestea vor fi organizate prin intermediul unor terți (agenții, patforme etc.) este necesar ca, pentru organizarea și desfășurarea acestora, să vă fie prelucrate anumite date cu caracter personal la momentul participării, extragerii – dacă e cazul – și, ulterior, la momentul desemnării dumneavoastră ca și câștigători, potrivit regulamentului fiecărei campanii în parte.

Datele prelucrate : în funcție de specificul fiecărei campanii/loterii/concurs în parte, putem prelucra date de identificare și de contact (nume, prenume, nume utilizator, număr de telefon, adresă de email, adresă domiciliu), opinii și comentarii exprimate pe Site sau pe paginile de pe rețelele de socializare, inclusiv informații privind comportamentul de cumpărături pe care ni le comunicați cu ocazia completării unor chestionare/survey-uri/studii de piață care sunt parte integrantă din concursuri sau loterii la care vă înscrieți, ori imagini pe care ni le furnizați în cadrul concursurilor care implică transmiterea de fotografii.

Temeiul prelucrării: Executarea unui contract – art. 6 alin.1 lit. b) - GDPR: înscrierea dumneavoastră în concursuri/loterii publicitare/tombole implică furnizarea de date și respectarea regulamentului acestora; datele sunt prelucrate în baza obligațiilor care revin organizatorului și participanților potrivit Regulamentului: participarea, desemnarea câștigătorilor, validarea acestora și atribuirea premiilor.
Interes legitim- art. 6 alin. 1 lit.f) – GDPR: soluționarea plângerilor sau sesizărilor privind organizarea și desfășurarea loteriei publicitare, realizarea chestionarelor în cadrul analizelor de piață pe care le efectuăm pentru a ne îmbunătăți activitatea, produsele sau serviciile.
Îndeplinire obligație legală - art. 6 alin. 1 lit.c) – GDPR: comunicarea numelui câștigătorilor, sau îndeplinirea obligațiilor fiscale (declarații sau evidențe fiscale, arhivare documente financiar-contabile)
Consimțământul dumneavoastră – art. 6 alin.1 lit. a) –GDPR: preluarea și comunicarea imaginii dumneavoastră în activitățile de promovare ale companiei, dacă veți semna o declarație de consimțământ în acest sens.

Durata prelucrării: Prelucrarea datelor cu caracter personal se va desfășura :
- pe durata derulării campaniei/loteriei/concursului și încă 6 luni după anunțarea câștigătorilor,
- în cazul prelucrării bazate pe consimțământul dumneavoastră, până când vă veți retrage consimțământul,
- pe durata necesară potrivit prevederilor legale : datele câștigătorilor pot fi stocate 6 ani de la data acordării premiilor .

 

7. RAPOARTE DE TRAFIC ȘI COOKIES

Pentru a ne asigura de buna funcționare a website-urilor Selgros și pentru a vă oferi o experiență de navigare simplă și relevantă pentru dumneavoastră, utilizăm cookie-uri. În esență, cookie-urile constau în mici fișiere text care se transmit de la serverul nostru către echipamentul de pe care navigați (laptop, smartphone, tabletă etc.). Pentru detalii privind utilizarea de cookie-uri, vă rugăm să consultați Secțiunea VI – Informații despre cookies – regăsită mai jos și care face parte din această Politică privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

De asemenea, vă reamintim că puteți să editați opțiunile dumneavoastră privind cookie-urile accesând secțiunea Setări cookie, pe care o regăsiți în meniul din partea de jos a acestei pagini web.

 

8. CLUBUL PASIONAȚILOR

Ca membru al Clubului Pasionaților Selgros puteți beneficia de avantajele unui sistem de recompensare a loialității dumneavoastră în materie de cumpărare.

Principalul beneficiu al calității de membru al Clubului Pasionaților constă într-un voucher de cumpărături în valoare de 25 lei (TVA inclusă) la cumpărături în valoare totală de cel puțin 2.500 lei (TVA inclusă). Condiția principală de a fi membru în club a fost aceea de a ne furniza date de contact și de a vă acorda consimțământul pentru a primi, din partea noastră, informații referitoare la beneficiile calității de membru, la modul în care vă puteți valorifica aceste beneficii, precum și comunicări comerciale cu privire la cele mai noi oferte și promoții valabile în magazinele noastre. Veți primi notificarea și informații legate de valorificarea beneficiului pe adresa de e-mail furnizată la momentul solicitării emiterii legitimației de client-membru al Clubului Pasionaților, cu condiția ca adresa să vă aparțină în continuare și să fie valabilă. Selgros are dreptul să modifice unilateral condițiile Clubului Pasionaților, are dreptul să acorde alte beneficii membrilor Clubului Pasionaților și, de asemenea, are dreptul să restricționeze total sau parțial, temporar sau definitiv aceste beneficii.

Datele prelucrate: Dacă sunteți membru in Clubul Pasionaților, suplimentar față de datele de identificare aferente emiterii legitimației de acces, este necesar să prelucrăm adresa dumneavoastră de e-mail și un număr de telefon mobil. În eventualitatea refuzului dumneavoastră de a ne furniza informații privind adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și acordul pentru prelucrarea acestora conform detalierii de mai sus, precum și în situația în care  datele furnizate nu sunt valabile, legitimația de client-membru în Clubul Pasionaților nu va mai fi considerată valabilă de către Selgros și prin urmare nu veți putea să profitați de beneficiile acordate membrilor clubului.

Temeiul prelucrării: Consimțământul dumneavoastră – art. 6 alin.1 lit. a) – GDPR): prelucrarea datelor de contact pe care ni le furnizați în scopul comunicării cu dvs., în calitate de membru în Clubul Pasionaților Selgros, se realizează ca urmare a semnării Acordului de înscriere în Clubul Pasionaților.

Durata prelucrării: Datele cu caracter personal (adresa de e-mail și numărul de telefon mobil), furnizate în scopul descris în acest capitol, vor fi prelucrate și păstrate pe perioada deținerii calității de client-membru în Clubul Pasionaților Selgros, iar ulterior încetării calității de client, pentru o perioadă de 30 zile necesară efectuării modificărilor în sistem, în mod corespunzător.

 

9. CARIERE

Principiile privind protecția datelor prelucrate cu ocazia utilizării sistemului de candidaturi online Selgros sunt prezentate în secțiunea CARIERE. Vă rugăm consultați NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL SELECȚIEI ȘI RECRUTĂRII DE PERSONAL.

 

10. SOLUȚIONAREA SESIZĂRILOR CONFORM POLITICII PRIVIND AVERTIZAREA DE INTEGRITATE  

În situația în care depuneți o sesizare în temeiul Politicii privind avertizarea de integritate prin canalele dedicate: https://www.whistle-blow.org/transgourmet sau avertizori@selgros.ro, Selgros va prelucra datele dvs. în vederea analizei și soluționării sesizării.

Scopul prelucrării - Vom prelucra datele și informațiile furnizate de dvs. în scopul investigării situației semnalate, soluționării acesteia și informării dvs. cu privire la soluția adoptată, precum și pentru evidența raportărilor conform legii.

Datele prelucrate pentru scopul menționat mai sus vor fi datele dvs. de contact și de identificare, pe care ni le furnizați conform legii: nume, prenume, date de contact (nr. de telefon, e-mail), profesia/funcția, semnătura, alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le furnizați dvs.

Temeiul prelucrării – prevederile Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (cf. art. 6, alin. 1 lit. c) din GDPR)

Durata prelucrării - Stocăm datele de mai sus:

- pentru o durată de 5 ani, termenul fiind egal cu durata de păstrare a raportărilor stabilită prin legea privind protecția avertizorilor în interes public, indiferent dacă raportarea va fi considerată justificată sau nu; la expirarea perioadei de 5 ani, raportarea se va distruge/șterge;

- datele cu caracter personal cuprinse în registrul de evidență a raportărilor întocmit și ținut conform legii vor fi anonimizate la expirarea termenului de 5 ani mai sus menționat.

În plus, pentru detalii specifice privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul platformei https://www.whistle-blow.org/transgourmet va rugăm să consultați secțiunea Privacy din cadrul acestei platforme.

 

11. EVENIMENTE

Vă informăm că în cadrul evenimentelor organizate de Selgros se realizează fotografii și filmări live și înregistrate post eveniment.

Scopul prelucrării și datele prelucrate: Prin participarea dumneavoastră la un astfel de eveniment, în zona indicată ca fiind filmată, înțelegeți că imaginea și/sau vocea dumneavoastră pot fi prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal Selgros Cash&Carry SRL și, după caz, parteneri contractați de acesta în scopul realizării sau promovării evenimentului. Totodată, dacă vă situați în zona filmată, înțelegeți că, pentru realizarea interesului legitim al operatorului constând în promovarea evenimentului, Selgros va folosi aceste imagini în materiale de promovare, prezentări și postări publice, pe diferite canale de comunicare (online și offline) - website-uri și/sau conturi de social-media utilizate de către Selgros .

Temeiul prelucrării – interes legitim (cf. art. 6, alin. 1, lit. f) din GDPR)

În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi în legătură cu această prelucrare: dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, în condițiile legii precum și dreptul de opoziție.

Dacă nu doriți să fiți subiect al unei astfel de prelucrări, aveți posibilitatea de a participa la evenimente situându-vă în zona în care NU se înregistrează și/sau de a ne comunica în mod expres opoziția dumneavoastră față de utilizarea materialelor audio-foto-video care ar cuprinde imaginea și/sau alte date personale care vă privesc.

Durata prelucrării: Selgros va utiliza, conform scopului de mai sus, imaginile realizate cu ocazia evenimentului pentru o durată de până la 4 ani. Pentru evidențele interne ale operatorului, este posibilă totodată păstrarea în arhive a materialelor realizate, pentru o perioadă de până la 10 ani de la eveniment.

Am implementat măsurile tehnice și organizatorice necesare prelucrării datelor în condiții de siguranță și confidențialitate, pentru a preveni prelucrări neautorizate sau ilegale, precum și pentru a preveni pierderea, distrugerea sau deteriorarea accidentală a acestora, de exemplu, utilizând în permanență cele mai noi și performante tehnologii de securitate a datelor : criptare, firewall și antivirus, servere securizate, precum și prin implementarea procedurilor de lucru necesare respectării tuturor principiilor de prelucrare a datelor impuse de GDPR.

Depunem toate diligențele necesare pentru a ne asigura că și persoanele împuternicite de noi prelucrează datele dumneavoastră cu responsabilitate, supunându-se acelorași principii de prelucrare enunțate de GDPR.

Acordăm o deosebită atenție drepturilor care vă revin în temeiul legii și respectăm alegerile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal, asigurând exercitarea neîngrădită a drepturilor dumneavoastră.

Potrivit Regulamentului UE 679/2016, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: - dreptul de acces: mai precis, dreptul de a vi se comunica dacă datele personale sunt prelucrate de către noi și de a solicita accesarea acestora;
dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, inclusiv prin completare, atunci când acestea sunt incomplete;
dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) în măsura în care prelucrarea nu este conformă legii sau atunci când datele nu mai sunt necesare scopului pentru care sunt prelucrate;
dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite circumstanțe, situație în care datele vor fi marcate și prelucrate doar în anumite scopuri;
dreptul la portabilitatea datelor către alt operator, în anumite condiții;
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,inclusiv crearea de profiluri, dacă această operațiune ar produce efecte juridice în ce vă privește sau v-ar putea afecta într-o măsură semnificativ;
dreptul de a vă retrage consimtământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care vă revin, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră
dreptul de a vă opune unei anumite prelucrări a datelor personale care vă privesc, inclusiv profilării bazate pe o astfel de prelucrare, în anumite condiții legate de situația dumneavoastră personală, fără niciun cost, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interesul legitim al societății, inclusiv când prelucrăm datele dumneavoastră pentru scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea oricărora dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să completați formularul standard CED pus la dispoziție de Selgros (Cerere de exercitare drepturi), pe care vă rugăm să îl transmiteți către Responsabilul cu protecția datelor (DPO) la adresa de e-mail: dpo@selgros.ro , sau să îl depuneți la Biroul Info Clienți din cadrul magazinelor Selgros.

Aveți, totodată, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condițiile legii, dacă veți considera necesar.

Pentru orice informații suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Selgros, puteți să vă adresați Responsabilului cu protecția datelor, în scris, la adresa de e-mail: dpo@selgros.ro.

Transferăm datele în afara Uniunii Europene?

Anumite categorii de date personale pot fi transferate în afara Uniunii Europene (de ex. în Elveția sau Statele Unite) în special în contextul administrării interne intragrup, al prestării serviciilor IT sau al utilizării datelor aferente rețelelor de socializare.

Transferul datelor către țări din afara Uniunii Europene are loc în deplină siguranță, fie prin semnarea Clauzelor Contractuale Standard definite de către Comisia Europeană sau prin transferul către țări care asigură un nivel de securitate adecvat ori către societăți care au aderat la Scutul de Confidențialitate EU-US.

Cine va putea accesa datele dumneavoastră?

Pentru îndeplinirea scopurilor enunțate mai sus și în limita necesară atingerii acestor scopuri, datele personale care vă privesc pot fi comunicate următorilor destinatari:

1. Colegii noștri autorizați, din magazinul Selgros indicat de dumneavoastră;

2. Alți angajați Selgros, autorizați în acest sens, din departamentele relevante de la sediul central Selgros și/sau societățile din grupul Transgourmet Holding AG sau Coop Elveția (de ex. Departamentele de Comunicare, Relații Clienți, IT și Securitate Informatică);

3. Prestatorii de servicii și subcontractanți ai Selgros (de ex. furnizorii de servicii IT, agenții de marketing și publicitate etc.) ;

4. Instituții și autorități publice, instanțe de judecată, atunci când legea impune acest lucru sau pentru apărarea unor drepturi în instanță.

 

Pentru prezentarea unor informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau de către persoanele împuternicite de noi, precum și pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să adresați cererea dumneavoastră, în scris, Responsabilului cu protecția datelor al Selgros, prin e-mail, la adresa: dpo@selgros.ro sau prin poștă, la adresa: loc. Brașov, str. Calea București, nr. 231, cod poștal 500299, jud. Brașov.

Serviciile oferite de Selgros Cash&Carry SRL nu sunt adresate minorilor, prin urmare, nu prelucrăm datele minorilor.

Document de informare a utilizatorilor despre prezența cookie-urilor pe site.

Site-ul https://www.selgros.ro utilizeaza cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea "cookie"-urilor utilizate de site-ul https://www.selgros.ro

 

CE ESTE UN "COOKIE"?

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie" ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului.

Durata de existență a unui cookie este determinată în funcție de specificul cookie-ului.

Tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

În esență, un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

 

CE TIP DE INFORMAȚII SUNT STOCATE ȘI ACCESATE PRIN INTERMEDIUL COOKIE-URILOR?

Cookie-urile păstrează informații pentru îmbunătățirea experienței de navigare pe Internet a utilizatorului (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail etc.), într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

 

DE CE SUNT IMPORTANTE COOKIE-URILE?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare mai prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit sau foarte greu de folosit.

Este important de reținut ca refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online - ci doar că nu se va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră evidențiate prin comportamentul de navigare.

 

EXISTĂ DOUĂ CATEGORII PRINCIPALE DE COOKIE-URI

Durata de viață a unui cookie poate varia în funcție de scopul/funcția pentru care este plasat.

Raportat la durata de existență a cookie-urilor, există:
• Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
• Cookie-uri Persistente - Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate în browser de un alt website decât cel pe care il vizitează utilizatorul la momentul respectiv. Cookie-urile persistente mai sunt cunoscute și sub numele de 'third party cookies' (cookie-uri plasate de terți) - care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment, prin intermediul setărilor browser-ului său.

 

CE SUNT "COOKIE-URILE PLASATE DE TERTI" ('Third party cookie')?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte părți/ furnizori (de exemplu: un news box - fereastra în care apare un titlu de știre, un video sau o reclamă etc. care apar pe o pagina web in timp ce utilizatorul o navighează).

Aceste cookie-uri se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului, ci de furnizori terți. Furnizorii terți sunt insă obligați la rândul lor să respecte legislația în vigoare în domeniu, precum și politicile de confidentialitate ale deținătorului site-ului.

 

CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CĂTRE SITE-ul selgros.ro?

In funcție de alegerea dumneavoastră, o vizită pe site-ul nostru poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:
- Necesare
- Preferințe
- Statistici
- Marketing
- Neclasificate

 

COOKIE-URI NECESARE

Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

 

COOKIE-URI DE PREFERINTA

Cookie-urile de preferinţă permit unui site să îşi amintească informaţii care se modifică după modul în care se comportă sau arată site-ul, precum limba dvs. preferată sau regiunea în care vă aflaţi.

 

COOKIE-URI DE STATISTICA

Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim.

 

COOKIE-URI DE MARKETING

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali, aşadar ele sunt mai valoroase pentru agenţiile de puiblicitate şi părţile terţe care se ocupă de publicitate.

 

COOKIE-URI NECLASIFICATE

Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri în curs de clasificare, împreună cu furnizorii de cookie-uri individuale.
• Cookie-uri de performanta a site-ului
• Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
• Cookie-uri pentru geotargetting
• Cookie-uri de inregistrare
• Cookie-uri pentru publicitate
• Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate (Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Google, Facebook, TripAdvisor).

 

SECURITATE ȘI PROBLEME LEGATE DE CONFIDENȚIALITATE

Cookie-urile NU sunt viruși. Ele folosesc formate tip "plain text". Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate, nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși informatici.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site, cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

 

ALTE ASPECTE DE SECURITATE LEGATE DE COOKIE-URI

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul cookie-urilor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații intre browser și website, iar dacă un atacator sau o persoană neautorizată intervine in parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookies pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întampla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe utilizarea de cookies implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale și recomandăm să alegeți utilizarea unor conexiuni la internet care vă conferă securitate în privința datelor dumneavoastră.

 

SFATURI PENTRU O NAVIGARE SIGURĂ ȘI RESPONSABILĂ, BAZATĂ PE COOKIE-URI

Datorită flexibilității cookie-urilor și a faptului că majoritatea site-urilor folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea tuturor cookie-urilor, în general, va putea duce la utilizarea parțială a unui site sau nu va permite accesul utilizatorului pe site- ul respectiv.

Câteva recomandari utile:
Particularizați setările browserului privind utilizarea cookie-urilor, inainte de a naviga pe diverse site-uri web.
Puteți alege să ștergeți datele privind cookie-urile din browserul dumneavoastră, fie să setați o dată automată de ștergere a cookie-urilor (de exemplu: la închiderea sesiunii de navigare pe site).
Citiți întotdeauna politicile privind cookie-urile de pe site-urile pe care doriți să navigați și alegeți doar cookie-urile pe care le doriți.

 

INSTALAȚI-VĂ ȘI ACTUALIZAȚI-VĂ CONSTANT APLICAȚII ANTI-SPYWARE

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet - locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

 

CUM POT OPRI COOKIE-URILE?

Cookie-urile pot fi dezactivate din setările browserului dumneavoastră sau puteți să alegeți ce cookie-uri să primiți când intrați prima dată pe un anumit site.

Cu toate acestea, dacă dezactivați/nu acceptați unele tipuri de cookie-uri s-ar putea ca anumite site-uri să devină aproape imposibil de utilizat.

De asemenea, dacă dezactivați/nu acceptați anumite tipuri de cookie-uri nu înseamnă automat, de exemplu, că nu veți mai primi publicitate online, ci doar că acea publicitate nu va mai fi particularizată la preferințele dumneavoastră.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regulă în "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea "ajutor" a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/196955

Cookie settings in Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Cookie settings in Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ro&answer=95647

Cookie settings in Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/