Acasă Termeni Și Condiții

Termeni și condiții

Site-ul web www.selgros.ro (“Site-ul”) este proprietatea societății SELGROS CASH&CARRY SRL (“Selgros”), persoană juridică română, cu sediul social în loc. Brașov, str. Calea București, nr. 231, jud. Brașov, cod poștal 500299, cod fiscal: RO 11805367, Nr. R.C. J08/464/2001, telefon contact: 0800 7354767, 0800 SELGROS, email : contact@selgros.ro.

Site-ul are ca scop prezentarea produselor și serviciilor oferite de Selgros, oferirea de informații despre magazinele Selgros precum și stabilirea unui canal de comunicare între Selgros și persoanele interesate de activitatea magazinelor Selgros.

Utilizarea Site-ului de către dumneavoastră implică acceptarea și respectarea acestor Termeni și Condiții de utilizare a website-ului, a Politicii de utilizare cookie-uri și a Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Selgros Cash & Carry SRL.

Selgros își rezervă dreptul de a modifica conținutul website-ului www.selgros.ro (denumit în continuare „Conținut”) ori de câte ori va considera necesar.

Totodată, Selgros va putea, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni și Condiții, prin actualizarea acestora. Vizitatorii au obligaţia să respecte oricare şi toate astfel de revizuiri.

Conținutul Site-ului (structura și design-ul website-ului www.selgros.ro, datele sau informațiile accesibile prin intermediul său, inclusiv eventualele baze de date aferente, cu abonați la newsletter, candidați pentru poziții vacante, imaginile statice/dinamice, materialele multimedia, elementele grafice precum și mărci și logo-uri Selgros etc.) reprezintă proprietatea exclusivă a Selgros, fiind obiect al protecției legale (potrivit legislației aplicabile cu privire la drepturile de proprietate intelectuală).

Puteți utiliza Conținutul de pe website-ul www.selgros.ro doar pentru folosința dvs. personală.

Vizitatorilor/utilizatorilor Site-ului nu le sunt permise, putând fi considerate acte de contrafacere:

 • îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al Selgros asupra Conținutului;
 • reproducerea totală sau parțială sau stocarea Conținutului, precum si retransmiterea Conținutului către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației;
 • modificarea/alterarea, publicarea, participarea la transferul, distribuția sau vânzarea, unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea oricăror elemente din Conținut;
 • utilizarea Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația in vigoare, normele morale sau de ordine publică.
 • reproducerea, stocarea, republicarea sau utilizarea în orice alt fel a mărcilor și siglelor Selgros;

În cazul preluării spre republicare a revistelor de oferte Selgros de către un utilizator, acestea nu vor putea fi păstrate publice și nu pot fi stocate de terți decât pe o perioadă maximă de 60 de zile, iar aceste materiale nu vor fi folosite în niciun context de natură a dăuna imaginii, activității sau mărcilor Selgros. Prin urmare, este în mod expres interzisă modificarea, alterarea, prezentarea selectivă/trunchiată a revistelor de oferte Selgros sau însoțirea acestora de orice fel de descriere sau afirmație adițională în legătură cu ofertele, produsele, serviciile, magazinele sau activitatea Selgros cu excepția cazului în care acestea provin în mod direct de la Selgros; în caz contrar, utilizatorul va fi singur răspunzător față de Selgros și/sau față de orice alte persoane, pentru prejudiciile directe sau indirecte, de orice natură, suferite ca urmare a acestei încălcări. Selgros nu va răspunde pentru eventuale daune suferite de terți în urma consultării/utilizării descrierilor sau afirmațiilor publicate de alți utilizatori cu încălcarea prevederilor de mai sus.

Dacă veți considera că un anumit conținut aflat pe Site încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală sunteți rugați să ne trimiteți un email la adresa contact@selgros.ro, indicând drepturile încălcate.

Orice comentarii, sugestii, idei pe care ni le comunicați pentru imbunătățirea functionalității sau aspectului Site-ului vor deveni proprietatea Selgros.

Site-ul este destinat consultării sale de către orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice sau reprezentanților persoanelor juridice, acționând în numele și pe seama persoanei juridice.

În cazul creării unui cont de client pe Site sau în aplicațiile Selgros, veți ține cont de următoarele:

 • Contul online poate fi creat doar de către un client care deține o legitimație de client. Pentru informații suplimentare privind legitimația de client, vă rugăm consultați documentul CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE-CUMPĂRARE;
 • La crearea contului, sunteți obligat să oferiți următoarele informații: numărul legitimației de client, email și parolă. Aveți obligația de a furniza informații corecte și actuale; ori de câte ori datele de înregistrare sunt modificate, vă rugăm să le actualizați.
 • Este interzisă crearea unui cont utilizând identitatea altei persoane; Selgros nu va fi ținută responsabilă pentru orice prejudicii suferite de Vizitator sau terți în cazul nerespectării acestei reguli. Ori de câte ori se va constata că ați utilizat date cu caracter personal care nu vă aparțin, contul va fi șters, accesul blocat iar dacă prin aceasta se aduc prejudicii altor persoane sau Site-ului, datele vor fi comunicate organelor de cercetare.
 • Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității credențialelor (nume de utilizator, parolă). Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parola asociată contului. Accesarea unui cont prin utilizarea credențialelor aferente acestuia este considerată efectuată de către utilizatorul de drept al contului.
 • Vă rugăm să ne informați de îndată ce aveți suspiciuni de utilizare neautorizată a contului sau cu privire la o potențială breșă de securitate.

Încălcarea celor de mai sus sau a acestor Termeni și condiții dă dreptul Selgros de a dezactiva, de drept, fără preaviz și fără despăgubiri, contul aferent utilizatorului respectiv.

Ne rezervăm dreptul, în mod unilateral, de a înceta sau suspenda accesul către Site sau către o parte din Site, la orice moment, pentru orice motiv sau fără motiv, fără notificare prealabilă şi/sau fără notificare.

Este interzisă utilizarea acestui Site pentru a posta sau transmite orice fel de materiale ilicite, ameninţătoare, false, înşelătoare, abuzive, de hărţuire, defăimătoare sau care încalcă ordinea publică și bunele moravuri sau care ar putea constitui sau încuraja un comportament infracțional.

Site-ul poate include şi link-uri către alte site-uri care nu sunt în proprietatea Selgros sau către rețele de socializare pentru funcționarea sau conţinutul cărora Selgros nu îşi asumă nicio responsabilitate.

Înainte de a accesa orice astfel de link, vă sfătuim să verificați Termenii și Condițiile de Utilizare a acestora precum și Politica de Confidențialitate și Protecția datelor valabile pe aceste site-uri sau rețele sociale. Selgros nu va fi ținută răspunzătoare pentru modul de prelucrare a datelor dvs. de către aceste site-uri/rețele de socializare terțe.

Toate datele colectate în cursul vizitelor pe Site sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare în România și Uniunea Europeană. Ne angajăm să nu dezvăluim nicio informaţie cu privire la vizitele utilizatorilor pe Site, exceptând situaţiile legale.

La orice vizită a Site-ului, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului de servicii internet şi site-ul web vizitat.

Alte date personale vor fi prelucrate doar dacă sunt oferite voluntar de către utilizatori, de exemplu completând formularul de contact, abonarea la newsletter, solicitarea unei legitimații de client etc.

Pentru informații complete cu privire la modalitățile și condițiile de prelucrare a datelor pe care ni le furnizați, consultați POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE SELGROS CASH & CARRY SRL.

Pentru prezentarea unor informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau de către persoanele împuternicite de noi, precum și pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să adresați cererea dumneavoastră, în scris, Responsabilului cu protecția datelor al Selgros, prin e-mail, la adresa: dpo@selgros.ro sau prin poștă, la adresa: loc. Brașov, str. Calea București, nr. 231, cod poștal 500299, jud. Brașov.

Serviciile oferite de Selgros Cash&Carry SRL nu sunt adresate minorilor, prin urmare, nu prelucrăm datele minorilor.

Selgros nu colectează date cu caracter personal pentru abonarea la newsletter sau în scopuri de recrutare în afara acestui website, a website-ului www.selgroscautapasiunea.ro și a paginilor oficiale Selgros de pe rețelele de socializare Facebook, Youtube și Instagram. Astfel, vă rugăm să fiți vigilenți când transmiteți datele cu caracter personal care vă privesc, altor site-uri care ar putea utiliza denumirea, mărcile, siglele Selgros sau alte elemente de identitate Selgros, în vederea colectării de date cu caracter personal de la dumneavoastră, aparent în legătură sau în asociere cu Selgros. Selgros nu va fi considerată răspunzătoare pentru colectarea datelor de către terți sub aparența colectării și/sau utilizării acestora în numele, pe seama sau în legătură cu Selgros.

Formularul de contact

Vă invităm să utilizați formularul de “CONTACT” pus la dispoziție pe website pentru:

 • a ne solicita informații despre produsele / serviciile noastre,
 • a ne transmite o sugestie/reclamație legată de activitatea noastră, inclusiv legată de campaniile sau concursurile organizate de noi
 • a ne contacta pentru o potențială colaborare
 • a vă exercita oricare dintre drepturile prevăzute de GDPR

Vă informăm că, în acest context, toate sesizările/solicitările primite vor fi înregistrate, pentru a fi analizate și pentru a vi se răspunde în cel mai scurt timp posibil. În acest context, vom prelucra date cu caracter personal:

Datele prelucrate: date de identificare sau de contact pe care ni le oferiți pentru a vă putea răspunde sau pentru a putea da curs solicitării: nume, prenume, adresa de email, telefon, magazinul Selgros preferat, date cu caracter personal care ar putea fi conținute în documente pe care ni le transmiteți în susținerea solicitării/reclamației/sesizării dumneavoastră iar, în cazul cererilor de exercitare a drepturilor prevăzute de GDPR, toate date suplimentare de identificare, necesare unei identificări corecte a persoanei vizate (CNP, adresă de corespondență/domiciliu, serie și nr. CI/BI sau alte informații din documentele de identitate etc.).

Temei: interesul legitim - art. 6 alin. 1 lit. f) – GDPR, constând în necesitatea de a ne îmbunătăți continuu produsele și serviciile, precum și de a răspunde cerințelor dvs. În plus, în cazul cererilor de exercitare a drepturilor prevăzute de GDPR, temeiul va consta în obligația respectării prevederilor legale – art. 6 alin. 1 lit. c) (măsurile de identificare a solicitanților care ne comunică cereri de exercitare drepturi conform GDPR au scopul de a respecta prevederile GDPR prin aceea că preveni încălcarea drepturilor altor persoanelor vizate cu ocazia soluționării cererilor).

Durata prelucrării: datele de contact pentru soluționarea de sugestii/reclamații vor fi prelucrate pentru o durată de 3 ani de la soluționare, după care vor fi anonimizate, dacă este posibil.

Selgros Cash&Carry nu vă va solicita în nicio situație, prin niciun canal de comunicare, informații despre carduri bancare și parole personale asociate acestora sau asociate oricăror conturi (bancare/conturi online/conturi în aplicații etc.) pe care le dețineți. Dacă divulgați astfel de informații unui terț (inclusiv atunci când terțul afirmă că reprezintă Selgros Cash&Carry), vă asumați întreaga responsabilitate pentru utilizarea neautorizată a acestor date, Selgros Cash&Carry neasumându-și nicio răspundere pentru eventuale prejudicii pe care le-ați putea suporta.

Informațiile despre produse sau promoții valabile publicate pe Site sunt valabile pentru perioade limitate de timp și în limita stocului disponibil.

Imaginile produselor pe Site sunt cu titlu de prezentare și nu creează obligații contractuale în sarcina Selgros. Informațiile despre produsele afișate pe Site, precum și articolele publicate în cadrul Site-ului (inclusiv rețete) au scop informativ, neputând înlocui sfatul unor specialiști în domenii precum : sănătate, nutriție etc.

Vă rugăm să țineți cont că este posibil ca anumite produse sau promoții publicate pe Site să nu fie valabile în toate magazinele Selgros. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați magazinul Selgros preferat.

Totodată, vă recomandăm ca, înainte de a participa la loterii publicitare, concursuri promoționale sau alte campanii organizate de Selgros, să consultați cu atenție regulamentele acestora publicate în secțiunea REGULAMENTE PROMOȚII ȘI CONCURSURI. Participarea dvs. la campanie va echivala cu acceptarea integrală a condițiilor de desfășurare a acesteia și va naște în sarcina dvs. obligația respectării acestora.

Preturile produselor prezentate pe Site sunt exprimate în RON și au toate taxele incluse. Preturile includ T.V.A. în cotele aplicabile la momentul publicării acestora pe Site. Eventuale modificări legislative survenite cu privire la cuantumul T.V.A. se vor putea reflecta în prețul produselor în momentul intrării în vigoare a actului normativ respectiv.

Vizitatorul Site-ului va utiliza informațiile publicate pe Site pe propria răspundere, fiind singur responsabil pentru consecințele care decurg din utilizarea acestuia, precum și pentru orice daune materiale, morale sau de orice altă natură. Selgros, angajații sau reprezentanții săi precum şi orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea Site-ului nu răspund pentru eventuale daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea Site-ului sau a Conţinutului acestuia (inclusiv pentru eventuale pierderi sau costuri suportate ca urmare a utilizării oricăror informații de pe Site).

Selgros nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi ținută răspunzătoare pentru nicio daună produsă prin infectarea computerului sau echipamentului utilizat pentru accesarea sau utilizarea Site-ului, descărcarea vreunui material (informație, text, imagine video, fișier audio, fotografie etc.) de pe Site. Răspunderea pentru protejarea propriilor echipamente împotriva contaminării cu viruși sau intruziunii ilicite precum și pentru salvarea datelor/informațiilor aparține utilizatorului.

Selgros va depune eforturi pentru ca Site-ul să funcționeze permanent, însă își rezervă dreptul de a întrerupe oricând serviciul, în cazul în care este necesar pentru intervenții tehnice/mentenanță/utilizare anormală/frauduloasă de către utilizator sau un terț sau orice alte situații care impun suspendarea acestuia.

Registrele informatice, metadatele, acțiunile aferente bifării/debifării unor căsuțe de către dvs. înregistrate de sistemele utilizate de Selgros în legătură cu funcționarea sau în scopul funcționării acestui Site vor fi considerate dovezi ale comunicărilor intervenite între Selgros și utilizator și a opțiunilor/acordurilor astfel exprimate.

Drepturile și obligațiile Selgros și utilizatorilor Site-ului, conform acestor Termeni și Condiții de utilizare a website-ului, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.